Yazar:
PERVİN ÜNLÜ
ŞEBNEM KANDİL İNGEÇ
DİLEK ERDURAN AVCI

ISBN:978-605-5213-76-3

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:192 sf.

Baskı:Gözden geçirilmiş 2. Baskı / 2014

Fiyatı: 27 TL

İndirimli Fiyatı: 21.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

MODERN FİZİK

Bilimin kapsamı, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, olaylarla ve açıklamalarla ilgili genellemelere ulaşma, bu açıklama ve genellemeler vasıtası ile gelecekteki olayları kestirme gayretleri olarak biçimlendirilebilir. Bilimsel bilgiler, yeryüzünde var oluşundan bugüne kadar, gereksinimlerini gidermek amacı ile doğal çevresi ile etkileşen insanın, bu etkileşim sırasında edindiği bilgiler arasından süzülerek; belli bir düzene göre biriktirilmiş, denenerek güvenirliği kanıtlanmış, geçerli bilgileri kapsar. İnsanoğlunun kendisini keşfetmesi, çevresini anlaması ve açıklaması sürecinde edindiği bilimsel bilgiler daha rahat ve güvenli bir yaşam sürmesini olanaklı kılar. Son yüzyılda gözlem ve açıklamaların gelişimini inceleyen “bilim tarihi” bir akademik disiplin olarak gelişmiştir. Belirli bir olgunun gözlenmesi ile başlayan bilimsel çaba, olguyu açıklamaya yönelen önermeleri doğurur. Yeni adım önermelere temel teşkil eden kavramların üretilmesi ve tanımlanması olacaktır. İlgili önermelerin farklı olay ve olguları açıklayabilmesi bilimsel genellemeleri doğurur. Bu süreçte araştırmacı bir takım denenceler geliştirerek genellemelerini sınayacak ve bu süreç bilimsel yasalara ve kuramlara ulaşılması ile son bulacaktır. Ancak son yüzyılda fen bilimleri alanında sürekli katlanarak ivme kazanan gelişmeler, bilimsel bilgilerin bilinen gerçeklere bağlı olduğunun ve yeni kanıtlar toplandıkça değişebileceğinin algılanmasına özel bir önem atfetmektedir.

Kitabın Adı: MODERN FİZİK

ISBN:978-605-5213-76-3

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:192 sf.

Baskı:Gözden geçirilmiş 2. Baskı / 2014

Yazar: PERVİN ÜNLÜ
ŞEBNEM KANDİL İNGEÇ
DİLEK ERDURAN AVCI


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..