Yazar:
Editör:ŞENGÜL S.ANAGÜN
Editör:NİL DUBAN
EMRE EV ÇİMEN
BEHİYE BEZİR AKÇAY
E. AYSIN KÜÇÜKYILMAZ
BÜLENT AYDOĞU
PINAR HUYUGÜZEL ÇAVAŞ
BÜLENT ÇAVAŞ
Yard. Doç. Dr.MUHAMMET ÖZDEN
ŞENGÜL S. ANAGÜN
NERGİZ KARDAŞ
NİL DUBAN
ÖZGE AYDIN
GÖKHAN SERİN
FATMA ŞAŞMAZ ÖREN
BURCU ANILAN
DİDEM İNEL EKİCİ
SAYIM AKTAY

ISBN:987-605-170-083-0

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:472 sf.

Baskı:2.Baskı / 2016

Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 25.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ

Bilimin ilerlemesine paralel olarak bilim dallarında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler insan yaşamının her alanını etkilemektedir. Fen bilimleri öğretiminde de bu gelişmeler ışığında paradigma değişimleri yaşanmaktadır. 2013 yılında revize edilen ilköğretim fen bilimleri programı ile öğretmen yetiştiren kurumlar olarak eğitim fakültelerinin de uygulamalarını değiştirmeleri gereği ortaya çıkmıştır. Bu kitabın yazımında bu amaca hizmet etme gerekçesi ile yola çıkılmıştır. Kitap 3-8. sınıflarda öğretmenlik yapacak öğretmen adaylarına ve öğretmenlerine fen bilimleri öğretimi konusunda ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kitap; bilim tarihi, bilimin doğası, fen bilimleri öğretim programı ve programda yer verilen öğrenme alanlarının açıklanması, programda önerilen öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, fen bilimlerinde laboratuar, kavram öğretimi ve teknoloji destekli fen öğretimi gibi başlıklardan oluşmaktadır. Eğitimde reform hareketlerinin başarıya ulaşmasının temelinde uygulayıcı olan öğretmenler bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının donanımlı olarak yetişmesi de bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Kitabımızın bu yönüyle fen eğitimi alanına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Öğretmen adaylarının niteliğini artırmak adına sadece teorik bilgilere değil uygulamalara da kitabın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Bölüm yazarlarımız geniş bir alanyazın taraması ile güncel gelişmeleri sizlere sunmayı amaçlamıştır.


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..