Yazar:
AHMET ŞAHİN
DEVRİM AKGÜNDÜZ
HAMİDE ERTEPINAR
SİBEL ERDURAN
ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
BÜLENT ÇAVAŞ
SEDAT UÇAR
BUĞRAHAN YALVAÇ
PINAR ÇAVAŞ
NUSRET KAVAK
MEHMET C. AYAR
EBRU KAYA
YASEMİN ÖZDEM YILMAZ
BURÇAK CEREN AKPINAR
ELİF DEDEBAŞ

ISBN:978-605-170-217-9

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:328 sf.

Baskı:2018 / 1. Baskı

Fiyatı: 42 TL

İndirimli Fiyatı: 33.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi

STEM eğitimi günümüzde en önemli yaklaşımlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım, fen bilimleri ve matematiğin bilgilerini mühendislik tasarım basamakları ile üretime dönüştürerek teknoloji üretiminin önünü açmaktadır. STEM eğitimine yö-nelik eylemlerin, disiplinlerin ayrı olarak kullanılması olarak yüzyıl öncesine kadar gittiği bilinmektedir. STEM disiplinlerinin öğretimi ile ilgili olarak özellikle ABD’de çok önemli reform girişimleri yapılmıştır. Ekonomik ve teknolojik ligde lider olarak kalabilmek için becerileri geliştirmek ve teknoloji üretmek son derece büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlayabilmek için de STEM disiplinlerinin güçlendirilmesi, fen ve matematik eğitiminin güncellenmesi ve daha etkin bir şekilde uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı za-manda bunların bir ürünü olarak daha fazla nitelikli temel bilimci ve mühendis yetiştir-mek zorunluluğu bulunmaktadır. Yetişen bu altın nesil ile ülkenin kalkınmışlığı yüksele-cek ve ülke yüksek teknoloji üretenler liginde yer alacaktır.

Günümüzde bütünleşik olarak uygulanmak için çaba sarf edilen STEM eğitimi için ABD’de 1996 National Science Education Standarts (Ulusal Fen Eğitimi Standartları) ve 2012 Next Generation Science Standarts (Yeni Nesil Fen Standartları) kapsamında gün-cellemeler yapılmıştır. Son yapılan standartlar değişikliği ile mühendislik fen bilimleri standartları arasına alınmıştır. Türkiye’de de son yıllarda STEM eğitimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu kapsamda yapılan yayınların sayısında ciddi bir artış söz konusudur. STEM eğitimi ile ilgili üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bu yola ışık tutan raporlar yayınlamaktadır. Özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayın ve uygu-lamaları bu kitaba da büyük katkı vermektedir. ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de 2018 yılı başında öğretim programında değişiklikler yapılarak mühendislik disiplini öğretim programı içine dâhil edilmiştir. 2018 Ocak ayında yenilenen Fen Bilimleri Öğretim Prog-ramı’nda, Bilim ve Mühendislik Uygulamaları adlı bir çatı üniteye yer verilmiştir. Bu du-rum, Fen Bilimleri Müfredatı’nda STEM eğitimine yönelik eylemlerin başladığını göster-mektedir. Diğer taraftan üniversitelerde de STEM eğitimine yönelik eylemlerin arttığını görmekteyiz.

Kitabın Adı: Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi

ISBN:978-605-170-217-9

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:328 sf.

Baskı:2018 / 1. Baskı

Yazar: AHMET ŞAHİN
DEVRİM AKGÜNDÜZ
HAMİDE ERTEPINAR
SİBEL ERDURAN
ERDİNÇ ÇAKIROĞLU
BÜLENT ÇAVAŞ
SEDAT UÇAR
BUĞRAHAN YALVAÇ
PINAR ÇAVAŞ
NUSRET KAVAK
MEHMET C. AYAR
EBRU KAYA
YASEMİN ÖZDEM YILMAZ
BURÇAK CEREN AKPINAR
ELİF DEDEBAŞ

Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..