Yazar:
FATMA NEVRA SEGGIE
YASEMİN BAYYURT

ISBN:978-605-170-028-1

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:416 sf.

Baskı: 1.Baskı/2015

Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 25.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

NİTEL ARAŞTIRMA Yöntem,Teknik,Analiz ve Yaklaşımları

**Akademik kopyası yoktur..

Bu kitabın akademik kopyası yoktur. Günümüzde nitel araştırmalar en az nicel araştırmalar kadar büyük önem taşımaktadır.Nitel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler çalışma alanından çalışma alanına değişkenlik göstermektedir.Bu kitap,genel anlamda psikoloji,sosyoloji, antropoloji,yabancı dil eğitimi ve eğitim bilimleri gibi alanlarda yapılan nitel araştırmalara yönelik bir yaklaşım benimsemektedir. Kitap beş bölümden oluşmaktadır,Birinci bölümde kavramsal olarak nitel araştırma yaklaşımına genel bir giriş yapılmaktadır.İkinci bölümde nitel araştırma yöntemleri, üçüncü bölümde ise nitel veri toplama teknikleri tanıtılmakta ve örneklerle anlatılmaktadır.Kitabın dördüncü bölümü nitel verilerin incelenmesinde izlenecek yolları ve alanda kullanılan yazılım programlarının kullanımını içermektedir.Son bölüm ise nitel çalışmaların yayınlanması aşamaları ile ilgili Sosyal Bilimler alanındaki deneyimli ve genç araştırmacılara,lisans ve lisansüstü öğrencilere ve hali hazırda yukarıda saydığımız alanlarda araştırma yapan herkese öneriler sunmaktadır. Kısım A: Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 1. Nitel Araştırma Yöntemi 2. Nitel Araştırmaların Desenlenmesi 3. Alanyazın Derlemesi 4. Nitel Araştırmada Veri Toplama 5. Nitel Araştırmada Öznellik ve Düşünümsellik Kısım B : Nitel Araştırma Teknikleri 6.Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz 7.Etnografi 8.Temellendirilmiş Kuram 9.Durum Çalışması 10.Anlatı 11.Eylem Araştırması 12.Değerlendirme Araştırmaları 13.Biyografik Araştırmalar ve Biyografik Anlatı Görüşmesi Kısım C: Nitel Veri Toplama Teknikleri 14.Derinlemesine Görüşme 15.Odak Grup Görüşmeleri 16.Gözlem 17.Kültürel Çalışmalar Kısım D: Nitel Veri Analizi 18.Söylem Çözümlemesi 19.İçerik Analizi 20.Konuşma Analizi 21.Doküman Analizi 22.Belgesel Yöntem ile Biyografik Anlatı Görüşmelerinin Yorumlanması 23.Nitel Politika Analizi 24.Nitel Araştırmada Hassas Konular 25.Nitel Veri Analiz Programlarının Veri Analizinde Kullanımı: NVivo'ya Bir Bakış Kısım E: Nitel Çalışmaların Metne Dönüştürülmesi 26.Nitel Araştırmaların Raporlaştırılması 27.Nitel Araştırma Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Yöntemsel Konular

Kitabın Adı: NİTEL ARAŞTIRMA Yöntem,Teknik,Analiz ve Yaklaşımları

ISBN:978-605-170-028-1

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:416 sf.

Baskı: 1.Baskı/2015

Yazar: FATMA NEVRA SEGGIE
YASEMİN BAYYURT


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..