Yazar:
Editör:ARİF BAKLA
Editör:SELÇUK BEŞİR DEMİR
PAT BAZELEY
KRISTI JACKSON

ISBN:978-605-0170-037-3

Boyut:18X25

Sayfa Sayısı:336 sf.

Baskı:1.Baskı(2.Baskıdan tercüme edilmiştir.)/ 2015

Fiyatı: 45 TL

İndirimli Fiyatı: 36 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

NVIVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ

**Akademik kopyası yoktur..

NVIVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ Rüzgâr estikçe çöllerdeki kumların yer değiştirdiği gibi araştırma yöntemlerinde zaman içinde ciddi paradigma değişimleri yaşanmaktadır. Dünyada her alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, araştırma yöntemlerinde ve veri analiz sürecinde yenilik ve gelişimi zorunlu kılmaktadır. Özellikle nitel yöntemin popülaritesi artmakta, bu doğrultuda analiz teknikleri ve analiz programları geliştirilmektedir. Yaklaşık otuz yılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan nitel veri analizi yazılımlarından biri NVivo'dur. NVivo dünyanın her yerinden araştırmacıların halihazırda kullanmakta olduğu ve bir çoğunun ise öğrenmek istediği oldukça işlevsel bir programdır. NVivo yazılımı toplanan verilerin düzenlenmesi, verilerin kodlanması, katılımcıların cevaplarının karşılaştırılması, metin üzerinde çeşitli sorgulamaların yapılması konusunda araştırmacılara yardımcı olmaktadır. On iki bölümden oluşan bu kitap, Nvivo yazılımının kullanımını adım adım anlatmakta ve verilerin hazırlanmasından kodlamaya ve sorgulamalara kadar çeşitli konularda zengin örnekler ve ekran görüntüleri sunmaktadır. Verilen örneklerde "Çevresel Değişim Projesi" adlı gerçek bir projeden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu örnek projeye ait dosyalar yazılım ile birlikte verilmekte olup kitabın çeşitli yerlerinde bu projeye ve projenin unsurlarına göndermelerde bulunulmaktadır. Kitabı okurken örnek projeyi inceleyebilir ve anlatılanları proje üzerinde adım adım izleyebilirsiniz. Çalışmanın sizin nitel analize yönelik bilgi ve becerilerinizi özellikle de NVivo kullanma konusundaki yetkinliğinizi artıracağı düşünülmektedir. Bu kitap NVivo yazılımının kullanımını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda nitel araştırmalara yönelik bilginizi artırmanıza da yardımcı olacaktır. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM :Bakış açıları: Nitel programlama ve NVivo 2. BÖLÜM :Geleceğe dönük bir bakış açısıyla işe başlama 3. BÖLÜM :NVivo veri tabanı oluşturma 4. BÖLÜM :Kodlamanın temelleri 5. BÖLÜM :Kodlama ile devam 6. BÖLÜM :Vakalar, sınıflandırmalar ve karşılaştırmalar 7. BÖLÜM :Çoklu ortam kaynakları ile çalışma 8. BÖLÜM :NVivo projenize kaynak materyalleri ekleme 9. BÖLÜM :Veri kümeleri ve karma yöntemler 10. BÖLÜM:Veriyi görselleştirmeye yönelik araçlar ve stratejiler 11. BÖLÜM:İleri analiz için kodlama ve sorgulamaları kullanma 12. BÖLÜM:NVivo ile takım çalışması

Kitabın Adı: NVIVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ

ISBN:978-605-0170-037-3

Boyut:18X25

Sayfa Sayısı:336 sf.

Baskı:1.Baskı(2.Baskıdan tercüme edilmiştir.)/ 2015

Yazar: Editör:ARİF BAKLA
Editör:SELÇUK BEŞİR DEMİR
PAT BAZELEY
KRISTI JACKSON


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..