Yazar:
Editör:YÜKSEL DEDE
Editör:SELÇUK BEŞİR DEMİR
CHARLES TEDDLIE
ABBAS TASHAKKORİ

ISBN:978-605-170-033-5

Boyut:18X25,5

Sayfa Sayısı:424 sf.

Baskı:1.Baskı(1.Baskıdan tercüme edilmiştir) / 2015

Fiyatı: 50 TL

İndirimli Fiyatı: 40 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARININ TEMELLERİ

**Akademik kopyası yoktur..

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARININ TEMELLERİ Karma yöntemin doğasını, felsefi temellerini, desenlerini etkileyici örnekler ve zengin görsel içerikle destekleyerek ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, karma yöntem kullanarak araştırmalarını yürütecek bilim insanları için temel başucu kaynakları arasındadır. Türkiye'de çeşitli disiplinlere ait akademik çalışmalarda nicel ve nitel araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak hem nicel yöntemin hem de nitel yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu noktada özellikle araştırmanın amacına uygun olması durumunda karma yöntem hem iki yöntemin (nitel ve nicel) dezavantajlarını ortadan kaldırmakta hem de avantajlarını birleştirmektedir. Bu eser 2 ana kısım ve 12 bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm: Üçüncü Yöntembilimsel Topluluk Olarak Karma Yöntem 2. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmasının Temelleri 3. Bölüm: 20. Yüzyıl Öncesi Yöntembilimsel Düşünce 4. Bölüm:20. Yüzyıldan İtibaren Yöntembilimsel Düşünce 5. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmasında Paradigma ile İlgili Hususlar 6. Bölüm: Karma Yöntem Araştırma Sorularınının Oluşturulması 7. Bölüm: Karma Yöntem Araştırma Desenleri 8. Bölüm: Karma: Yöntem Araştırmaları İçin Örnekleme Stratejileri 9. Bölüm: Verilerin Toplanmasından Önce Dikkat Edilecek Hususlar 10.Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Toplama Stratejileri 11.Bölüm: Karma Yöntem Verilerinin Analizi 12.Bölüm: Karma Yöntem Araştırmasında Çıkarım Süreci

Kitabın Adı: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARININ TEMELLERİ

ISBN:978-605-170-033-5

Boyut:18X25,5

Sayfa Sayısı:424 sf.

Baskı:1.Baskı(1.Baskıdan tercüme edilmiştir) / 2015

Yazar: Editör:YÜKSEL DEDE
Editör:SELÇUK BEŞİR DEMİR
CHARLES TEDDLIE
ABBAS TASHAKKORİ


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..