Yazar:
SEZGİN KIZILÇELİK

ISBN:978-605-170-040-3

Boyut:13,5X21

Sayfa Sayısı:384 sf.

Baskı:1.Baskı/2015

Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 25.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

YERLİ SOSYOLOJİ

Yerli Sosyoloji: Doğu-Batı Çatışması Teorisinin Ana Hatları isimli bu kitap, yerli sosyolojinin ustaları Kemal Tahir ve Baykan Sezer tarafından inşa edilen, Ertan Eğribel, H. Bayram Kaçmazoğlu, Ufuk Özcan ve Sezgin Kızılçelik tarafından geliştirilip devam ettirilen, sosyolojide kendi sözümüz olan Doğu-Batı çatışması teorisine odaklanmıştır. Bu metinde, Türkiye gerçeğine Batı sosyolojisinin penceresinden bak-mayan, bir yanıyla bu ülkenin gerçeklerini açıklama, memleketi tanıma ve tarihi doğru okuma tasası taşıyan, insanımıza temas eden, onun ana özelliklerini, dramlarını ve sorunlarını anlamaya çalışan, toplum ve tarih bilincini önemseyen, Türk tarihini kendisine mesken edinen, Türkiye'nin ruhunu arayan, diğer yanıyla Batı toplumlarını ve Batı insanını anlamaya çalışan, Batı tarihine eğilen, Batı uygarlığının sıkıntılarını derinliğine analiz eden, kısaca Türk toplumunun, Doğu uygarlığının ve Batı uygarlığının temel meselelerine Doğu-Batı çatışması teorisinin ışığıyla bakan evrensel bir sosyoloji olarak yerli sosyoloji ana hatlarıyla tartışılmaktadır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM DOĞU-BATI ÇATIŞMASI TEORİSİ 1.1. Giriş ya da Teorinin Neliği 1.2. Teori Olarak Sosyoloji 1.3. Türk Toplumunu Açıklayacak Yeni Bir Teoriye Neden İhtiyaç Vardır? 1.4. Kemal Tahir ve Baykan Sezer'den Hareketle Türk Sosyolojisi İçin "Yerli Teori" İnşa Etmek ya da "Doğu-Batı Çatışması Teorisi"nin Ana Hatlarını Ortaya Çıkarmak 1.5. Doğu-Batı Çatışması Teorisinin Kökleri 1.6. Doğu-Batı Çatışması Teorisinin Ana İsimleri 1.6.1. Kemal Tahir 1.6.2. Baykan Sezer 1.6.3. Ertan Eğribel 1.6.4. Ufuk Özcan 1.6.5. H. Bayram Kaçmazoğlu 1.6.6. Sezgin Kızılçelik 1.7. Doğu-Batı Çatışması Teorisinin Temel Tezleri 1.8. Sonuç ya da Yerli Sosyoloji Örneği Olarak Doğu-Batı Çatışması Teorisi İKİNCİ BÖLÜM BATI KOPYACILIĞINDAN KURTULMANIN VE KENDİ GERÇEKLİĞİMİZE YÖNELMENİN RUHU OLARAK TEK YERLİ FİKİR İKİZİMİZ: KEMAL TAHİR İLE BAYKAN SEZER 2.1. Giriş ya da Kemal Tahir-Baykan Sezer İlişkisi Üzerinden Özgün Düşüncemizin Ana Damarını Belirginleştirmek 2.2. Bir Ruh ve Düşünce İkizini Anlamaya Çalışmak ya da Kemal Tahir ile Baykan Sezer'i Birlikte Düşünmek 2.3. Sonuç ya da Bir Yerli Damarımızdan (Kemal Tahir) Dolaşarak Başka Bir Yerli Kaynağımıza (Baykan Sezer) Ulaşmak ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK TOPLUMUNA BATI SOSYOLOJİSİNİN METOT KALIPLARININ DIŞINDA BAKMAK YA DA KEMAL TAHİR VE BAYKAN SEZER'DEN HAREKETLE YENİ BİR METOT İNŞA ETMEK 3.1. Giriş ya da Metodun Neliği 3.2. Metot Bilimi Olarak Sosyoloji 3.3. Metot Bakımından Nicel-Nitel, Nesnel-Öznel, Olgu-Değer, Açıklama-Anlama İkiliği Arasına Sıkışmış Bir Disiplin Olarak Sosyoloji 3.4. Türk Toplumunu Açıklayacak Yeni Bir Metoda Neden İhtiyaç Vardır? 3.5. Kemal Tahir ve Baykan Sezer'den Hareketle Türk Sosyolojisi İçin Yeni Bir Metot İnşa Etmek 3.6. Sonuç ya da Özgün ve Yetkin Bir Metot Geliştirmenin Gerekliliği Üzerine DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL DEĞİŞME OLGUSUNA BATI SOSYOLOJİSİNİN DEĞİŞME TEORİLERİ DIŞINDA BAKMAK YA DA KEMAL TAHİR VE BAYKAN SEZER'DEN HAREKETLE YENİ BİR SOSYAL DEĞİŞME TEORİSİ İNŞA ETMEK 4.1. Giriş ya da Değişmenin Neliği 4.2. Sosyal Değişmenin Bilimi Olarak Sosyoloji 4.3. Klâsik Sosyolojik Teoride Değişme Olgusu 4.4. Çağdaş Sosyolojik Teoride Değişme Olgusu 4.5. Postmodern Sosyolojik Teoride Değişme Olgusu 4.6. Türk Toplumunun Değişim Sürecini Açıklayacak Bir Sosyal Değişme Teorisine Neden İhtiyaç Vardır? 4.7. Kemal Tahir ve Baykan Sezer'den Hareketle Yeni Bir Sosyal Değişme Teorisi İnşa Etmek 4.8. Sonuç ya da Türk Toplumuna Özgü Yeni Bir Sosyal Değişme Teorisi İnşa Etmek SONSÖZ KAYNAKÇA

Kitabın Adı: YERLİ SOSYOLOJİ

ISBN:978-605-170-040-3

Boyut:13,5X21

Sayfa Sayısı:384 sf.

Baskı:1.Baskı/2015

Yazar: SEZGİN KIZILÇELİK


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..