Yazar:
SEZGİN KIZILÇELİK

ISBN:978-605-170-042-7

Boyut:13,5X21

Sayfa Sayısı:200 sf.

Baskı:1.Baskı/2015

Fiyatı: 27 TL

İndirimli Fiyatı: 21.6 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

UYGARLIK, AHLAK VE EĞİTİM

Bu metinde, uygarlığı, Batı uygarlığına indirgemenin yanlışlığından söz edilmiş, dünyaya Doğu uygarlığı ve Batı uygarlığının penceresinden bakmanın daha doğru olacağına vurgu yapılmış, söz konusu uygarlıkların temel özellikleri ve birbirlerinden farklılıkları irdelenmiş, çağımızda başat hale gelen Batı uygarlığının eleştirel bir değerlendirmesi yapılmış, onun sefaletinden söz edilmiş, insanın cevheri ve toplumun temeli olan ahlâkın çağımızda değersizleştirilmesine ve kapı dışarı edilmesine dikkat çekilmiş, ahlâklı insanın kayboluşuna değinilmiş, bugün yaygın olan eğitim sisteminin insanı bozduğuna, huzursuz ve neşesiz yaptığına odaklanılmıştır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM UYGARLIĞI, BATI UYGARLIĞINA İNDİRGEMENİN YANLIŞLIĞI YA DA DÜNYAYI DOĞU UYGARLIĞI VE BATI UYGARLIĞI ÇERÇEVESİNDE TAHLİL ETMENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE 1.1. Giriş ya da Uygarlık Sözcüğünün Kısa Bir Öyküsü 1.2. Uygarlık Sözcüğünün Kültür Sözcüğü ile Kol Kola Yürüyüşü 1.3. Uygarlık ve Din: Birbirlerine Eşlik Eden İki Dost 1.4. Sosyolojinin Gözde Sözcüğü "Toplum"u Yakını Olan Uygarlık ile Tanımlamak 1.5. Uygarlığı Üzerinde Yükseldiği Zemin/Coğrafya ile Düşünmek 1.6. Dünyaya Doğu Uygarlığı ve Batı Uygarlığının Penceresinden Bakmak 1.7. Sonuç ya da Hangi Uygarlığa Mensubuz? İKİNCİ BÖLÜM İNSANA VE TOPLUMA AHLÂKIN KAPISINDAN GİRMEK YA DA DÜNYAYA AHLÂKIN PENCERESİNDEN BAKMAK 2.1. Giriş ya da Çağımızda Ahlâkın Kapı Dışarı Edilmesi 2.2. İnsanın Cevheri Olarak Ahlâk 2.3. Toplumun Temeli Olarak Ahlâk 2.4. Toplum Farklılaşmaları ve Ahlâk Olgusu 2.5. Sonuç ya da Ahlâkın Manzarası Üzerine Birkaç Söz ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EĞİTİM SİSTEMİMİZE ESKİ-YENİ ÇEKİŞMESİNİN DIŞINDA BAKMAK 3.1. Giriş ya da Eski-Yeni Çekişmesi Üzerine 3.2. Toplumu Ayakta Tutan Kurumlardan Birisi Olarak Eğitim 3.3. Eğitim Sistemimizin Açmazları 3.4. Sonuç ya da Eğitimde Nasıl Düzlüğe Çıkabiliriz? SONSÖZ KAYNAKÇA

Kitabın Adı: UYGARLIK, AHLAK VE EĞİTİM

ISBN:978-605-170-042-7

Boyut:13,5X21

Sayfa Sayısı:200 sf.

Baskı:1.Baskı/2015

Yazar: SEZGİN KIZILÇELİK


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..