Yazar:
Prof. Dr.CAHİT KAVCAR
FERHAN OĞUZKAN
Yrd.Doç.SEVİL HASIRCI

ISBN:978-605-170-064-9

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı: 320 sf.

Baskı:9. Baskı /2015

Fiyatı: 30 TL

İndirimli Fiyatı: 24 TL

Web sitemiz güncelleme çalışmaları dolayısıyla şu an itibari ile alışverişe kapalıdır.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için

Ülkemizde Türkçe öğretimi ve dilimizin kullanımı konusunda, özellikle son yıllarda ciddi sorunlar görülmektedir. Aşırı yabancı dil düşkünlüğü, anlamsız yabancı hayranlığı, bazı özel radyo ve televizyonlar ile yazılı basın-yayın orgalarının özensiz ve biraz da sorumsuz tutumları bu sorunları giderek arttırıyor. Bugün, ülkemiz, çeşitli sorunların ve kirliliklerin yanı sıra bir de "dil kirliliği" içinde bulunuyor. Öğretim sürecinden geçmesine karşın, bireylerde dil duyarlılığı ve dil bilinci bakımından görülen eksikler, kültürün temel öğesi olan dilimiz için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. İşte, anadili duygusu ve bilinci kazandırma konusunda öğretmenlere, özellikle ilköğretim okulu öğretmenlerine, öğretmen yetiştiren kurumlara önemli görevler düşmektedir. Şunu kesinlikle vurgulayalım ki, dili doğru ve düzgün kullanma doğuştan gelen bir yetenek değil, doğrudan doğruya eğitimle elde edilen bir beceridir. Çocuklarımızın öğrenimleri boyunca derslerle ilgili çalışmalarında öğrenmelerini kolaylaştıracak, başkalarıyla sağlıklı iletişim kurmalarında yararlanacakları temel dil becerilerini amaçlanan düzeyde kazandıracak olan etkili birTürkçe öğretimi için, öğretmenlerin gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Kendi alanlarında önemli bir boşluğu dolduran bu kitapta, kuramla uygulama, kuramsal bilgilerle uygulamalı çalışmalar birleştirildi. Üniversitelerimizin Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine yani öğretmen adaylarına ve öğretim elemanlarına, sınıf öğretmenleri ile Türkçe öğretmenlerine, dilimize ve onun eğitimine ilgi duyan herkese yararlı olacaktemel bir kaynaktır. İÇİNDEKİLER I. KISIM : ÖĞRETİM ÜNİTELERİ ÜNİTE 1 : TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AMAÇ VE İLKELER ÜNİTE 2 : TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜNİTE 3 : İLK OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ ÜNİTE 4 : OKUMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİ ÜNİTE 5 : SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÖĞRETİMİ ÜNİTE 6 : DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜNİTE 7: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAMLAR ÜNİTE 8 : TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE 9 : KOMPOZİSYON VE İLKELERİ II. KISIM : DERS PLANLARI VE UYGULAMALARI (EĞİTİM DURUMLARI) III. KISIM: EKLER

Kitabın Adı: TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için

ISBN:978-605-170-064-9

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı: 320 sf.

Baskı:9. Baskı /2015

Yazar: Prof. Dr.CAHİT KAVCAR
FERHAN OĞUZKAN
Yrd.Doç.SEVİL HASIRCI


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..